SZKOLENIE "Szkoła dla rodziców i wychowawców"

Centrum Profilaktyki AKADEMIA ZDROWIA jest miejscem spotkań młodych ludzi oraz ich rodziców i bliskich, których łączy troska o zdrowie i konsekwencje społeczne związane z nadużywaniem środków psychoaktywnych, głównie narkotyków i dopalaczy.

Pomoc indywidualna i grupowa dla dzieci i młodzieży.
Pomagamy w rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem szkolnym, rówieśniczym lub rodzinnym poprzez spotkania z psychologiem, terapeutą uzależnień lub pedagogiem.

Oferujemy udział w grupowych zajęciach terapeutyczno-profilaktycznych dla dzieci (wiek od 8 do 12 lat) i dla młodzieży (wiek 13 – 19 lat). Udział w zajęciach po wstępnej kwalifikacji przez psychologa.

Terapia CANDIS kierowana do osób nadużywających przetworów konopii.

Dla młodzieży i młodych dorosłych uzależnionych od przetworów konopii lub używających szkodliwie marihuany prowadzimy terapię zgodnie z programem CANDIS rekomendowanym przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Program składa się z 10 sesji z terapeutą. Terapia CANDIS cechuje się dużą skutecznością!

Program wczesnej interwencji FreD goes net
Młodych ludzi, którzy po raz pierwszy zostali "przyłapani" na przyjmowaniu używek – marihuany, dopalaczy, alkoholu – zapraszamy do udziału w 8-godzinnych warsztatach FreD goes net. Dzięki udziałowi w spotkaniach młodzież ma okazję zweryfikować swoje poglądy dotyczące używek, podjąć samodzielną decyzję o zaprzestaniu lub ograniczeniu używania. Dajemy szansę, aby młodzi, wspaniali ludzie podjęli najlepsze decyzje dotyczące swojego życia! Program Fred goes net jest jedną z rekomendowanych i najskuteczniejszych metod pracy z młodzieżą eksperymentującą z używkami.

Wsparcie i edukacja dla rodziców i bliskich
Wiedząc, jak ważną rolę w rozwoju młodego człowieka spełniają rodzice i bliscy oferujemy dla nich spotkania z psychologiem i terapeutą podczas konsultacji indywidualnych oraz udział w grupie wsparcia dla rodzin osób mających kontakt z substancjami psychoaktywnymi. Dla rodziców i opiekunów kilka razy w roku organizujemy warsztaty umiejętności wychowawczych.

Skuteczność naszych działań osiągamy dzięki współpracy ze szkołami, placówkami pomocowymi, sądami, kuratorami.


Fundacja strefaPL ul. Średnia 11, 64-100 Leszno,
telefon: 609 601 969, strona internetowa: www.FundacjastrefaPL.pl e-mail: sekretariat@fundacjastrefapl.pl
KRS 0000466115 REGON 302456568 NIP 697 230 89 70 Nr rachunku bankowego: CREDIT AGRICOLE 13 1940 1076 3119 2723 0000 0000