ROMUALDA BŁASZKOWSKA - przewodnicz±ca Rady.

ILONA SUCHANECKA - członek Rady.

JUSTYNA WITCZAK - członek Rady.

Fundacja strefaPL ul. ¦rednia 11, 64-100 Leszno,
telefon: 609 601 969, strona internetowa: www.FundacjastrefaPL.pl e-mail: sekretariat@fundacjastrefapl.pl
KRS 0000466115 REGON 302456568 NIP 697 230 89 70 Nr rachunku bankowego: CREDIT AGRICOLE 13 1940 1076 3119 2723 0000 0000