PRZEKAŻ SWÓJ 1% naszej Organizacji...
PIT Online rozliczysz dzięki Instytutowi Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP


Rozliczenie PIT z PITax.pl

DEPRESJA. ROZUMIESZ - POMAGASZ...

Fundacja strefa Pl aktywnie włączyła się w kampanię zainaugurowaną przez Ministerstwo Zdrowia. Dostrzegając rosnący problem rozprzestrzeniającej się depresji stworzono kampanię edukacyjno-informacyjną pod hasłem: Depresja. Rozumiesz-Pomagasz, która ma uwrażliwić każdego na chorobę.
Okazuje się, że wiele osób przechodzi ten stan ale dopiero gdy najbliżsi zaczynają dostrzegać poważne zaburzenia w funkcjonowaniu zgłaszają się do specjalistów. A stan już jest bardzo poważny. Dociera do nas, że przeoczyliśmy wydłużający się stan smutku, płaczliwości i zniechęcenia, co doprowadziło do poważnych konsekwencji zdrowotnych.

Kampania koncentruje się na trzech grupach wsparcia: młodzieży, kobietach w okresie poporodowym oraz seniorów. Jednak depresja może dotknšć każdego. Bez względu na to kim jesteś, bez względu jakie emocje Cię niepokoją: smutek, strach, lęk, a może martwisz się o kogoś w Twoim najbliższym otoczeniu?

Zapraszamy do Centrum Profilaktyki AKADEMIA ZDROWIA. Grono specjalistów i terapeutów jest gotowych Ci pomóc. Wspólnie ustalicie ścieżkę pomocy oraz dostosuje do Twoich oczekiwań czasowych. Znajdziemy rozwiązanie. Wsparciem obejmiemy osoby, które depresja dopadła, jak i pomożemy najbliższym, by zrozumieli z jak podstępną chorobą mają do czynienia.

Koniecznie skontaktuj się z nami pod numerem telefonu: 663 519 564. Eksperci spotykają się w siedzibie Centrum Profilaktyki AKADEMIA ZDROWIA– ul. średnia 11 w Lesznie.

Nie czekaj aż skutki choroby zawładną Twoim życiem.


JESTEś RODZICEM?!

Chciałbyś dowiedzieć się w jaki sposób być wsparciem dla swoich dzieci?
Chciałbyś uchronić swoje pociechy od negatywnych skutków braku relacji z rodzicami? Czy Twoje nastoletnie dzieci próbują lub próbowały œrodków odurzających, substancji psychoaktywnych, psychotropowych?
Koniecznie zgłoś się do Fundacji strefaPL, bowiem jesteśmy w trakcie tworzenia Grupy Wsparcia dla Rodziców w ramach projektu "Rodzina w Centrum - program wsparcia dla rodzin" realizowanego w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Szukamy ale jednocześnie zapraszamy 12 osób, które są zainteresowane poszerzeniem umiejętności i kompetencji wychowawczych. Będziemy systematyzować wiedzę na temat uzależnień ale także zastanawiać się w jaki sposób osobę uzależnionš doprowadzić do leczenia.

Dwugodzinne spotkania pozwolą na usystematyzowanie wiedzy m.in. z zakresu radzenia sobie z emocjami, akceptacji zachowań dzieci, motywacji dziecka do działania. 15 tematów składających się na cykl jest krokiem do dalszego poradnictwa rodzinnego.

Pierwsze spotkanie już 26 marca w godzinach od 18.00 do 20.00. Miejscem spotkań będzie Centrum Profilaktyki AKADEMIA ZDROWIA – ul. średnia 11, Leszno.
Zgłoszenia przyjmujemy na adres e-mail: biuro@fundacjastrefapl.pl

Nie czekaj, nie zwlekaj. Wiedza cenna i wyselekcjonowana, tak aby była odpowiedzią na potrzeby dzisiejszych czasów.


WARSZTATY ODDECHOWE w Wieleniu 18-19 maja 2019r.

Odzyskaj energię, koncentrację, rozluŸnienie, dobry sen, spokój, łagodny oddech, radość z uprawiania sportu - po prostu ZDROWIE! Uwolnij się od astmy, kataru, alergii, migren, bezdechu sennego, nadciśnienia, chrapania, stresu.
Metoda oddechowa, której się nauczysz składa się z szeregu ćwiczeń zmierzających do kontroli oddechu i które pozwalają zrozumieć różnicę pomiędzy oddechem normalnym, instynktownym, którego używamy na co dzień, a oddechem poprawnym, zgodnym z zasadami fizjologii, dającym gwarancje zdrowia.

TRENER - Maciej Szyszka - od najmłodszych lat związany ze sportem. Od początku poszukiwał możliwości holistycznego treningu i rozwoju fizycznego. Równolegle z rozpoczęciem studiów na kierunku fizjoterapii zaczął trenować sztuki walki, a ta przygoda trwa do dnia dzisiejszego.

CENA tj. 760 zł obejmuje 2 – dniowy TRENING ODDECHOWY w terminie od 18 do 19 maja 2019 r. (sobota/niedziela), jeden NOCLEG (w pokoju 2 osobowym) w Centrum Konferencyjno – Wypoczynkowym TRZY JEZIORA w Wieleniu Zaobrzańskim (koło Leszna), obiadokolację w I dniu warsztatów oraz śniadanie w drugim dniu warsztatów.

W sobotni wieczór proponujemy wspólne SAUNOWANIE i schładzanie w lodowym basenie. Bez ograniczeń będzie można korzystać z majowych kąpieli w jeziorze Wieleńskim (dostęp z plaży położonej na terenie oœrodka).

WPIS NA LISTĘ UCZESTNIKÓW nastąpi wg kolejności zgłoszeń na adres e-mail: sekretariat@fundacjastrefapl.pl i wpłat zadatku w kwocie 200 zł na konto Fundacja strefaPL w CREDIT AGRICOLE 13 1940 1076 3119 2723 0000 0000 pozostałą cześć opłaty należy uregulować przed rozpoczęciem warsztatów.

HARMONOGRAM
SOBOTA - 18 maja 2019r. godz. 10.00 - 17.00 TRENING ODDECHOWY, godz. 17.00 - 18.00 OBIADOKOLACJA, godz. 19.00 -21.00 SAUNA
NIEDZIELA - 19 maja 2019r. godz. 9.00 - 10.00 śNIADANIE, godz. 10.00 - 15.00 TRENING ODDECHOWY,

KONTAKT w sprawie zgłoszeń: MAREK GRZEGORZEWSKI 609 601 969, e-mail: sekretariat@fundacjastrefapl.pl

TRENING ODDECHOWY w częœci teoretycznej obejmuje tematykę: mechanizm oddechowy, prawidłowe wzorce oddechowe, problemy wynikające z błędnych nawyków, kwasowość i zasadowość pH krwi, fizjologiczne podstawy metody redukcji oddechowej, postępowanie w przypadku astmy, bezdechu sennego, nieżytu nosa, stresu, chrapania.
TRENING ODDECHOWY w częœci praktycznej obejmuje: wyznaczanie pauzy kontrolnej, zapoznanie się z fundamentalnymi ćwiczeniami, nauka ćwiczeń oddechowych, praktyka ćwiczeń w parach. zanurzenie w lodowym basenie.

INFORAMCJE o trenerze - Maciej Szyszka
FB - Maciej Szyszka - mastering body and mind
INFORAMCJE o Fundacji strefaPL
FB - strefaPL
INFORAMCJE o Centrum Wypoczynkowym TRZY JEZIORA
FB - TrzyJezioraZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE w trzech grupach wiekowych: - wtorek 17.00-18.30 grupa 13 - 15 lat, - środa 17.00 – 18.30 grupa 16 – 18 lat, - piątek 15.00 – 16.30 grupa 16.00 – 18 lat
GRUPA TERAPUTYCZNA dla osób dorosłych uzależnionych od substancji psychoaktywnych - środa 18.00 – 19.30
POMOC PSYCHOLOGICZNA dla osób w trudnych sytuacjach życiowych, z problemami osobistymi, trudnościami wychowawczymi itp.
POMOC PSYCHOLOGICZNA dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów.
PORADNICTWO RODZINNE i TERAPIA RODZIN/PAR.
GRUPA WSPARCIA dla RODZICÓW – co 2 tygodnie.
WARSZTATY KOMPETENCJI RODZICIELSKICH – 3 edycje – dla rodziców, opiekunów i nauczycieli.
PROGRAM "Porozmawiaj ze mną OFF LINE" - warsztaty w szkołach dla dzieci w wieku 9 - 12 lat (30 klas, po 9 godzin dla klasy), - warsztaty dla rodziców w szkołach (20 spotkań po 6 godzin) - spotkania dla nauczycieli (15 szkół x 4 godziny)
Program JESTEM SMART – NIE FONO – program terapii dla osób zagrożonych uzależnieniem od e-urządzeń ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży: - spotkania indywidualne dla dzieci/młodzieży (do 25 roku życia), - grupa terapeutyczna, - konsultacje dla rodziców
PROGRAM WSPARCIA MŁODZIEŻY i MŁODYCH DOROSŁYCHz grup ryzyka w formie treningów (6-godzinnych):
- Trening umiejętności komunikacyjnych
- Trening rozwiązywania konfliktów
- Trening radzenia sobie z agresją i złością
- Trening radzenia sobie ze stresem i lekiem
- Trening relaksacyjny i medytacji
- Trening asertywności
- Trening autorozwoju - praca nad samooceną, budowanie poczucia własnej wartości
- Trening kompetencji zawodowych
TERAPIA INDYWIDUALNA dla OSÓB UZALEŻNIONYCH od SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH (młodzież i dorośli)
PROGRAM TERAPII INDYWIDUALNEJ "Candis" dla problemowych użytkowników przetworów konopi – 10 spotkań, dla osób od 16 roku życia
WARSZTATY WCZESNEJ INTERWENCJI "FRED" (8 edycji) dla młodzieży eksperymentującej z używkami (w wieku 13 – 19 lat) – warsztat 8 godzin.


"SZKOŁA dla RODZICÓW i WYCHOWAWCÓW" - Fundacja strefaPL zaprasza do udziału w szkoleniu przygotowującym nowych realizatorów programu SZKOŁA DLA RODZICÓW i WYCHOWAWCÓW. Oferta szkoleniowa kierowana jest do psychologów i pedagogów pracujących w szkołach, placówkach systemu oświaty i organizacjach pozarządowych.

TERMINY:

Grupa I:
część I - RELACJA i DIALOG: 2-5 lutego 2019r.
część II – RODZEŃSTWO: 29 czerwca – 2 lipca 2019r.
część III – NASTOLATEK: 30 listopada – 3 grudnia 2019r.

Grupa II:
część I - RELACJA i DIALOG: 30 marca – 2 kwietnia 2019r.
cześć II – RODZEŃSTWO: 7 – 10 wrzeœnia 2019r.
część III – NASTOLATEK: 16 –19 listopada 2019r.

Ww. zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Realizatorem działań jest Fundacja strefaPL.

Szkolenie składa się z trzech części o następującej tematyce i wymiarze czasowym: RELACJA i DIALOG – 40 godzin, RODZEŃSTWO – 40 godzin, NASTOLATEK – 40 godzin

KOSZT UCZESTNICTWA w SZKOLENIU 450 zł od osoby - przelew na rachunek bankowy: CREDIT AGRICOLE nr konta: 60 1940 1076 3119 2723 0003 0000. Projekt współfinansowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii UWAGA! - Zapewniamy trenerów, materiały dydaktyczne i wyżywienie, natomiast noclegi i dojazd uczestnicy organizują we własnym zakresie.

TRENERKI: Joanna Sakowska i Ewa Jonek – współtwórczynie programu, trenerki z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.
MIEJSCE: Centrum Profilaktyki - AKADEMIA ZDROWIA w Lesznie, ul. średnia 11,
ZGŁOSZENIA: Prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie drogą elektroniczną na adres: sekretariat@fundacjastrefapl.pl Potwierdzeniem zgłoszenia jest wpłata 450 zł na konto Fundacji.
INFORMACJA: telefon: 663 519 564


Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.


Opis merytoryczny szkolenia
Informacje szczegółowe
Polecane miejsca noclegowe w Lesznie


"Dialog motywujący w pracy terapeuty - SZKOLENIE doskonalące dla specjalistów terapii uzależnień (także dla osób w trakcie procesu certyfikacji)

POBIERZ >>> INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE


KOSZT UCZESTNICTWA w SZKOLENIU 120 zł od osoby - przelew na rachunek bankowy: CREDIT AGRICOLE 13 1940 1076 3119 2723 0000 0000. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w Warszawie, UWAGA! - Zapewniamy trenera, materiały dydaktyczne i wyżywienie, natomiast noclegi i dojazd uczestnicy organizują we własnym zakresie.

TERMIN: Szkolenie składa się z dwóch sesji w terminach: 3-5 listopada 2017 r. i 9-10 grudnia 2017 r.
TRENER: Urszula Grodzka – certyfikowany trener i superwizor Dialogu Motywującego,
MIEJSCE: Centrum Profilaktyki - AKADEMIA ZDROWIA w Lesznie, ul. średnia 11,
ZGŁOSZENIA: Prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia oraz oświadczenia pracodawcy i przesłanie drogą elektroniczną na adres: sekretariat@fundacjastrefapl.pl Potwierdzeniem zgłoszenia jest wpłata 120 zł na ww. konto.
INFORMACJA: telefon: 663 519 564
Profil FB "Centrum Profilaktyki AKADEMIA ZDROWIA"

W dniu 30 listopada Fundacja strefaPL otrzymała status ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO!

Szczególne podziękowania dla wszystkich osób z otoczenia Fundacji (psychologów, pedagogów, wolontariuszy, seniorów, rodziców), dzięki którym działaliśmy prężnie od 2013 roku. Spotkania z leszczyńskimi seniorami, gry i zabawy dla dzieciaków organizowane przez nas na śródmiejskich placach zabaw, wsparcie terapeutyczne dla potrzebujących, zajęcia edukacyjne dla osób ze schorzeniami neurologicznymi, uświadamianie rodziców o niebezpieczeństwach czyhających na młodzież w domowych apteczkach - to tylko niektóre z naszych działań.

Uczestniczyliśmy w konferencjach, szkoleniach, eventach, targach organizacji pozarządowych na leszczyńskim rynku i lotnisku. Prowadziliśmy internetowe portale dla seniorów: NestorCafe.pl i senior.leszno.pl. Uruchomiliśmy działające do dziś Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień oraz Akademię Zdrowia.

IDZIEMY DALEJ! Przyznanie statusu OPP rozszerza nasze możliwości, a nad prawidłowym działaniem i rozwojem czuwać będzie powołana do tego celu RADA FUNDACJI - Romualda Błaszkowska, Ilona Suchanecka i Justyna Witczak. Dziękujemy za zaangażowanie i podjęcie wyzwania!

Specjalne podziękowania dla Macieja Wypycha - aplikanta adwokackiego za znaczące wsparcie w procesie wnioskowania o status OPP.

Marek Grzegorzewski - prezes zarządu Fundacji strefaPLFundacja strefaPL przyłącza się do akcji AKTYWNE OBYWATELSKIE LESZNO.

LOTNISKO - 17 września znajdziecie nas na płycie leszczyńskiego lotniska, od godziny 12.00 do 18.00 w przestrzeni NASZE ZDROWIE przeznaczonej dla organziacji działających w obszarze zdrowia. Chętnych i zainteresowanych zapraszamy do naszego namiotu gdzie zapoznamy Was z działaniami naszego największego projektu tj. CENTRUM PROFILAKTYKI i LECZENIA UZALEŻNIEŃ działającego w Lesznie przy ul. średniej 11.

DNI OTWARTE - 20 września od 16.00 do 18.00 zapraszamy na DNI OTWARTE w CENTRUM PROFILAKTYKI i LECZENIA UZALEŻNIEŃ w Lesznie przy ul. średniej 11. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą. Przewidujemy dyżur psychologa dziecięcego, psychoterapeuty, pedagoga, mediatora oraz specjalisty ds. uzależnień.

Szczegółowy harmonogram innych wydarzeń w ramach DRZWI OTWARTYCH pozostałych NGO. Dni otwarte w leszczyńskich organzacjach pozarządowych


NABÓR NA SZKOLENIE ZAKOŃCZONE
Dialog Motywujący w pracy z grupą - SZKOLENIE doskonalące dla specjalistów terapii uzależnień (także dla osób w trakcie procesu szkoleniowego)

UCZESTNICTWO w SZKOLENIU jest bezpłatne, współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, UWAGA! - Zapewniamy wyżywienie natomiast noclegi i dojazd uczestnicy organizują we własnym zakresie.

TERMIN: Szkolenie składa się z dwóch tzw.: zjazdów w terminach 8-9.10.2016 r. i 26-27.11.2016 r.

TRENER: Urszula Grodzka – certyfikowany trener i superwizor Dialogu Motywującego

MIEJSCE: Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Lesznie, ul. Œrednia 11

ZGŁOSZENIA: Prosimy o wypełnienie
KARTY ZGŁOSZENIA
i przesłanie drogą elektroniczną na adres: sekretariat@fundacjastrefapl.pl

INFORMACJA: telefon: 663 519 564


RODZINA W CENTRUM

Specjalistyczne wsparcie dla rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem. Realizowany w okresie od 11 kwietnia 2016 r. do 16 grudnia 2016 r. Dofinansowany przez Wojewodę Wielkopolskiego w zakresie realizacji zadania publicznego.

Projekt zakłada objęcie specjalistyczną pomocš psychologiczno-pedagogiczną dzieci w wieku 8-15 lat Zakłada koncentrację na problemach rodzin dotkniętych kryzysem i dysfunkcją, a w szczególności na pomocy, ochronie praw i interesów dziecka.

Pomoc udzielana jest w formie zajęć edukacyjno-terapeutycznych. Rekrutacja uczestników odbywa się w sposób ciągły w czasie trwania projektu. Pierwsze zajęcia rozpoczynają się w kwietniu 2016 r. Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

Kontakt: telefon: 663 519 564


Fundacja strefaPL ul. Średnia 11, 64-100 Leszno,
telefon: 609 601 969, strona internetowa: www.FundacjastrefaPL.pl e-mail: sekretariat@fundacjastrefapl.pl
KRS 0000466115 REGON 302456568 NIP 697 230 89 70 Nr rachunku bankowego: CREDIT AGRICOLE 13 1940 1076 3119 2723 0000 0000
Rozliczenie PIT z PITax.pl