JESTEM SMART - NIE FONO program terapii dla osób zagrożonych uzależnieniem od e-urz±dzeń ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, spotkania indywidualne dla dzieci/młodzieży (do 25 roku życia), - grupa terapeutyczna, - konsultacje dla rodziców

POMOC PSYCHOLOGICZNA dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów

POMOC PSYCHOLOGICZNA dla osób w trudnych sytuacjach życiowych, z problemami osobistymi, trudno¶ciami wychowawczymi itp.

ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE dla dzieci i młodzieży w trzech grupach wiekowych: 10-12 lat, 13-15 lat, 16-18 lat

GRUPA WSPARCIA dla rodziców/opiekunów

WARSZATATY KOMPETENCJI RODZICIELSKICH – 2 edycje - dla rodziców i dla opiekunów

PORADNICTWO RODZINNE terapia rodzin i par


KONTAKT: 663 519 564


Fundacja strefaPL ul. ¦rednia 11, 64-100 Leszno,
telefon: 609 601 969, strona internetowa: www.FundacjastrefaPL.pl e-mail: sekretariat@fundacjastrefapl.pl
KRS 0000466115 REGON 302456568 NIP 697 230 89 70 Nr rachunku bankowego: CREDIT AGRICOLE 13 1940 1076 3119 2723 0000 0000